Ubezpieczenia komunikacyjne

Do uruchomienia Umowy Leasingu niezbędnie jest dostarczenie do Noble Finance S.A. polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz dodatkowo ubezpieczenia AC, a także przedstawienie dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Korzystający powinien skierować do Noble Finance S.A. wniosek na formularzu w celu uzyskania zgody na ubezpieczenie komunikacyjne u wybranego ubezpieczyciela.

Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ubezpieczenia@noble-finance.pl.

Ubezpieczenia GAP

Polisa ubezpieczenia GAP jest pomocna w sytuacji wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, kiedy wypłacone ubezpieczenia AC nie pozwala „zamknąć” rozliczeń finansowych Korzystającemu z Noble Finance S.A. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy wypłacone w ramach odszkodowania komunikacyjnego odszkodowanie jest niższe niż pozostałe do spłaty zobowiązanie finansowe. Wtedy brakująca cześć finansowa jest wypłacana z polisy GAP.

Klienci Noble Finance S.A. mają możliwość skorzystania z trzech rodzajów polisy GAP:

  • GAP Fakturowy – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kwotę, która pokryje różnicę pomiędzy wartością nowo zakupionego pojazdu (wartość wynikająca z faktury zakupu) a jego wartością rynkową, jaką pojazd miał w dniu szkody całkowitej. GAP Fakturowy jest doskonałym rozwiązaniem dla tych Korzystających, którzy leasingują nowe pojazdy oraz w razie wystąpienia szkody całkowitej z polisy AC uzyskać mogą środki na zawarcie kolejnej Umowy Leasingu na inny pojazd.
  • GAP Finansowy – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kwotę, która pokryje różnicę pomiędzy między pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi, a kwotą uzyskaną z odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego. GAP Finansowy jest rozwiązaniem przygotowanym dla tych, którzy chcą zabezpieczyć sobie tylko spłatę zobowiązania finansowego, ale nie daje dodatkowych środków na zainicjowanie kolejnej Umowy Leasingu.
  • GAP Index 30 – towarzystwo ubezpieczeniowe po zaistnieniu szkody całkowitej z ubezpieczenia komunikacyjnego wypłaci kwotę, która stanowi 30% wartości pojazdu. Ta wersja GAP jest ofertą pośrednią kosztowo pomiędzy GAP Fakturowy a GAP Finansowy, ale w swojej funkcji bardziej podobna do GAP Fakturowy.

Okres ubezpieczenia w każdym z tych trzech wariantów jest równy okresowi leasingu, a zapłata składki ubezpieczeniowej jest rozłożona w czasie na tyle miesięcy, przez ile trwa zapłata rat leasingowych.

Wkrótce w ofercie
Ubezpieczenia

Powiązane oferty

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny w Noble Finance S.A. to szybka i elastyczna forma finansowania pojazdów dla Twojej firmy oparta o maksymalnie uproszczone procedury oraz minimalną ilość formalności!

Poznaj ofertę

Pożyczka

Pożyczka w Noble Finance S.A. to szybki i elastyczny oraz wygodnie zabezpieczony dostęp do środków finansowych dla potrzeb Twojej firmy jako alternatywa dla leasingu oraz innych form finansowania np. kredyt bankowy.

Poznaj ofertę

Aukcje pojazdów

Sprawdź ofertę na zakup pojazdów poleasingowych lub wybierz dogodny dla siebie model finansowania.

Poznaj ofertę