JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W RAZIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ?

 1. W razie potrzeby należy wezwać na miejsce zdarzenia policję.
 2. Gdy podczas wypadku ucierpiały osoby i wymagają pomocy lekarskiej należy wezwać bezwzględnie pogotowie ratunkowe.
 3. Zawsze gdy ucierpiały i są poszkodowane osoby lub szkoda może być efektem przestępstwa należy wezwać policję.
 4. W przypadku, gdy policja nie została wezwana, należy ustalić sprawcę wypadku/kolizji i spisać oświadczenie ze zdarzenia, zawierające następujące dane:
  • data, godziny, miejsce zdarzenia,
  • okoliczności powstania szkody,
  • dane osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy kierujących),
  • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: marka, nr rejestracyjny,
  • dane dotyczące ubezpieczenia OC i AC pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy, okres ważności, nazwa zakładu ubezpieczeń, w tym wskazując pojazd sprawcy
  • nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy został ubezpieczony.
 5. Należy powiadomić o wypadku/kolizji zakład ubezpieczeń, zgodnie z procedurą obowiązującą w danym zakładzie ubezpieczeń.
 6. Należy przesłać do Noble Finance S.A. zawiadomienie o szkodzie komunikacyjnej na adres poczty elektronicznej szkody@noble-finance.pl, niezwłocznie po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń (pkt. 5).

Zapytaj o ofertę

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Noble Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) ul. Gwiaździsta 66 (Noble Finance S.A.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Noble Finance S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Noble Finance S.A. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Noble Finance S.A. do chwili prezentacji usług świadczonych przez Noble Finance S.A. oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Noble Finance S.A. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o ofercie handlowej Noble Finance S.A., zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 - tekst jednolity)
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Noble Finance S.A. informacji o ofercie handlowej na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2017 r. Poz. 1907 – test jednolity.)

Zapytaj o ofertę