NOBLE FINANCE

O NOBLE FINANCE S.A.

Noble Finance S.A. jest nowoczesną spółką, która oferuje usługi związane z finansowaniem pojazdów. Naszymi głównymi produktami są leasing operacyjny oraz pożyczka, które oferowane są osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz podmiotom gospodarczym. Uproszczone procedury, minimum formalności oraz szybkość decyzji to kluczowe aspekty, którymi kierujemy się podczas współpracy z naszymi klientami. W swojej działalności kładziemy duży nacisk na jakość oferowanych produktów i usług oraz nawiązanie długotrwałych relacji z klientami, które są oparte na wysokim poziomie obsługi klienta i zindywidualizowanych rozwiązaniach finansowych.

DANE FIRMY

ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 684790
NIP: 9542779444 REGON: 367715275
Wysokość kapitału zakładowego 19 150 000 złotych, wpłacony w całości

ZARZĄD SPÓŁKI

DANIEL DROBNIAK – PREZES ZARZĄDU
PIOTR LUBOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

NOBLE FINANCE S.A.


adres e-mail:
bok@noble-finance.pl

infolinia:
+48 667 981 673