CENTRUM DOKUMENTÓW

Wnioski i Tabela Opłat Dodatkowych

INFORMACJA PODATKOWA
LEASING OPERACYJNY
POŻYCZKA
TABELE OPŁAT
ROZPORZĄDZENIE BMR
DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą „Noble Finance” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

Zarząd spółki pod firmą „Noble Finance” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.  / The management board of the company under the name of "Noble Finance" Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław (hereinafter the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents in order to dematerialize them. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the Company's seat in Wrocław, at ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, on business days (Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This call is the second call.

 

Zarząd spółki pod firmą „Noble Finance” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.  / The management board of the company under the name of "Noble Finance" Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław (hereinafter the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents in order to dematerialize them. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the Company's seat in Wrocław, at ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, on business days (Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This call is the third call.

 

Zarząd spółki pod firmą „Noble Finance” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.  / The management board of the company under the name of "Noble Finance" Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław (hereinafter the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents in order to dematerialize them. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the Company's seat in Wrocław, at ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, on business days (Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This call is the fourth call.

 

Zarząd spółki pod firmą „Noble Finance” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. / The management board of the company under the name of "Noble Finance" Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław (hereinafter the "Company") pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents in order to dematerialize them. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the Company's seat in Wrocław, at ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław on business days (Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This call is the fifth call.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA


adres e-mail:
bok@noble-finance.pl

infolinia:
+48 667 981 673
pn-pt w godz. 9:00-17:00