PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wnioski i Tabela Opłat Dodatkowych

URUCHOMIENIE UMOWY LEASINGOWEJ
arrow_right_alt
Co oznacza uruchomienie Umowy Leasingu?

arrow_right_alt
Kiedy otrzymam Umowę Leasingu?

arrow_right_alt
Kiedy i jak otrzymam stały dowód rejestracyjny pojazdu?

arrow_right_alt
Kiedy otrzymam harmonogram spłat rat leasingowych?

arrow_right_alt
Co to jest protokół zdawczo - odbiorczy i w jakim celu się go stosuje?

arrow_right_alt
Na co muszę zwrócić uwagę odbierając przedmiot leasingu od Zbywcy?
TERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGOWEJ
arrow_right_alt
Zbliża się zakończenie mojej Umowy Leasingu. Kiedy otrzymam fakturę za wykup pojazdu?

arrow_right_alt
Jak wygląda procedura zakończenia umowy?
PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGOWEJ
arrow_right_alt
Chcę zakończyć umowę przed terminem, jakie kroki mam podjąć?

arrow_right_alt
Jaka będzie wartość wykupu pojazdu w przypadku zakończenia umowy przed terminem?

arrow_right_alt
Jakie są koszty zakończenia umowy przed terminem?
OBSŁUGA UMOWY LEASINGOWEJ
arrow_right_alt
Chcę użyczyć pojazdu osobie trzeciej. Czy jest to możliwe i jakie kroki mam podjąć?

arrow_right_alt
Planuję wyjazd zagranicę. Czy wymaga to specjalnej zgody i dodatkowych czynności?

arrow_right_alt
Planuję zamontować dodatkowe wyposażenie do pojazdu (np. hak holowniczy). Czy jest wymagana zgoda Noble Finance S.A.?

arrow_right_alt
Na co muszę zwrócić uwagę dokonując przelewu należności za ratę leasingową?

arrow_right_alt
Otrzymałem Fakturę z tytułem Opłata Ryczałtowa. Co to oznacza?

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ANEKSÓW BMR

arrow_right_alt
Czym jest WIBOR

arrow_right_alt
Co to jest rozporządzenie BMR?

arrow_right_alt
Czego dotyczy Aneks BMR?

arrow_right_alt
Czy podpisanie Aneksu jest obowiązkowe?

arrow_right_alt
Czy Aneks musi być podpisany przez wszystkie osoby, które są Stroną umowy?

arrow_right_alt
Dlaczego proponujemy podpisanie Aneksu?

arrow_right_alt
Co się zmieni po podpisaniu Aneksu?

arrow_right_alt
Jak Aneks wpłynie na wysokość rat/ miesięcznych zobowiązań?

arrow_right_alt
Jak podpisać Aneks?

arrow_right_alt
Jaki jest koszt zawarcia Aneksu?

arrow_right_alt
Czy i w jaki sposób mogą Państwo odstąpić od podpisanego Aneksu?

arrow_right_alt
Do kiedy muszę podpisać Aneks?

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Wyrażam zgodę na:
Zobacz treść
Zobacz treść
Zobacz treść
Informacja o przetwarzaniu danych
WYŚLIJ ZAPYTANIE