POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona prywatności użytkowników ma bardzo duże znaczenie dla Noble Finance S.A. W związku z tym, poniżej przedstawiamy informacje dot. sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Noble Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław), na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.u.UE. L. z 2016 nr 119 str.1), - zwane dalej RODO - informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do Noble Finance S.A.

Dane przekazane do Noble Finance S.A. będą przetwarzane przez Noble Finance S.A. w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem określonych czynności, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do Noble Finance S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego,  czynności związanych z zawieraniem i realizacją umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Noble Finance S.A. jako administratora tych danych (uzasadniony interes administratora danych). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Noble Finance S.A.:

 • podmiotom upoważnionym przez szczególne przepisy prawa,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Noble Finance S.A.: usługi w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, obsługi prawnej, usługi w zakresie marketingu i reklamy, audytorom,
 • podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., nr 1219 – tekst jednolity) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Noble Finance S.A. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony.

Noble Finance S.A. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 15- 22 RODO:

 • prawie dostępu do danych, w tym uzyskania kopi danych
 • prawie do sprostowania danych
 • prawie do usunięcia danych, na zasadach wynikających z art. 17 RODO
 • prawie do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.18 RODO
 • prawie do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 • prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania, na warunkach wynikających z art. 21 RODO
 • prawie do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w sytuacji gdy takie przetwarzanie wywołuje wobec Pani/ Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/ Pana wpływa, z uwzględnieniem zapisów art. 22 RODO

Pani/Pana dane będą przechowywane przez Noble Finance S.A. na czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (gdy dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody) lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku zawarcia umowy z Noble Finance S.A. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji usługi/ umowy na Pani/Pana rzecz, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy/ zrealizowanej usługi. Dane mogą być przetwarzane przez Noble Finance S.A. również przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/ Panu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/ Pana dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu w plikach cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzwany w tym poddawane profilowaniu. Szczegółowy opis zasad przetwarzania z wykorzystaniem plików cookies znajduje się w rozdziale 2 niniejszej Polityki.

 

2. POLITYKA NOBLE FINANCE S.A. DOT. PLIKÓW COOKIES

 1. Poniższa Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (Serwis), których operatorem jest Noble Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomska 42AB.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenie statystyk które pomajać zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
  • utrzymania sesji Użytkowników Serwisu,
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Noble Finance S.A.
 5. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Noble Finance S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 6. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cokkies) - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowe lub wyłączenie oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • stałe (persisten cookies) - pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika prze czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcie przez Użytkownika,
  • przedmiotów zewnętrznych (third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosować reklamy - dzięki którym korzystanie z stron internetowych może być bezpłatne - do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działać reklamowych ( np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy ).
 7. Noble Finance S.A. przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółce Noble Finance S.A. znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Noble Finance S.A. znane są również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania zapytania,
  • nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana prze protokół HTTP,
  • informację o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzonej przez Użytkownika ( referer link ) - w wypadku, gdy przejście na stronę Noble Finance S.A. nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkowni
 8. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Noble Finance S.A., z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu Noble Finance S.A okazjonalnie analizuje pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów lub innych nieprawidłowości.
 9. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to się zwróci, np. klikając przycisk „zapamiętaj mnie”, zachowywane są w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza Noble Finance S.A. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych Noble Finance S.A. tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach RODO.
 10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 11. Operator Serwisu zastrzega, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. W wypadku zmiany obowiązującej polityki, do powyższych postanowień, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.