ZGŁOSZENIE SZKODY

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ W RAZIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ?
 1. W razie potrzeby należy wezwać na miejsce zdarzenia policję.
 2. Gdy podczas wypadku ucierpiały osoby i wymagają pomocy lekarskiej należy wezwać bezwzględnie pogotowie ratunkowe.
 3. Zawsze gdy ucierpiały i są poszkodowane osoby lub szkoda może być efektem przestępstwa należy wezwać policję.
 4. W przypadku, gdy policja nie została wezwana, należy ustalić sprawcę wypadku/kolizji i spisać oświadczenie ze zdarzenia, zawierające następujące dane:
  • data, godziny, miejsce zdarzenia,
  • okoliczności powstania szkody,
  • dane osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy kierujących),
  • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: marka, nr rejestracyjny,
  • dane dotyczące ubezpieczenia OC i AC pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy, okres ważności, nazwa zakładu ubezpieczeń, w tym wskazując pojazd sprawcy
  • nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy został ubezpieczony.
  • zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzeń, poszkodowanych
 5. Należy powiadomić o wypadku/kolizji zakład ubezpieczeń, zgodnie z procedurą obowiązującą w danym zakładzie ubezpieczeń.
 6. Zgłoś szkodę komunikacyjną do Noble Finance, klikając w poniższy klawisz


ZGŁOŚ SZKODĘ

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Wyrażam zgodę na:
Zobacz treść
Zobacz treść
Zobacz treść
Informacja o przetwarzaniu danych
WYŚLIJ ZAPYTANIE